नेपालमा जग्गा किनबेचमा प्रयोग हुने मुख्य कानूनी शब्दहरू र नापने इकाइहरूको परिचय

नेपालमा जग्गा किनबेच गर्दा विभिन्न कानूनी शब्दहरू र नापनका इकाइहरूको बारेमा बुझ्नु भएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यस ब्लगमा त्यस्ता केहि मुख्य शब्दहरूको चर्चा गरिएको छ जुन जग्गाको किनबेचमा प्रयोग हुन्छ।

लालपूर्जा (रेड बुक) – जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधिकारिक दस्तावेज। यसमा जग्गाधनीको विवरण, जग्गाको क्षेत्रफल र स्थान उल्लेख गरिएको हुन्छ।

रजस्व – जग्गाधनीले वार्षिक रूपमा स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने जग्गा कर।

मोए – मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको जग्गा उनका उत्तराधिकारीहरूलाई स्थानान्तरण गर्दा प्रयोग हुने दस्तावेज।

गुठी – धार्मिक वा सामुदायिक प्रयोगका लागि राखिएको जग्गा। गुठी जग्गा कारोबार गर्दा विशेष कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

कित्ता नम्बर – प्रत्येक जग्गालाई दिइने अद्वितीय प्लट नम्बर जुन जग्गाको पहिचान गर्न प्रयोग हुन्छ।

नक्सा (ट्रेस म्याप) – जग्गाको सही आकार र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि प्रयोग हुने विस्तृत नक्सा।

रोपनी, आना, पैसा, दाम – यी नेपालमा प्रचलित जग्गाको नापनका एकाइहरू हुन्।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *