नेपालमा घर किन्ने र बेच्ने प्रक्रिया र प्रयोग हुने मुख्य शब्दहरू र करहरूको जानकारी

नेपालमा घर किन्ने वा बेच्ने प्रक्रिया विभिन्न कानूनी शब्दहरू र करहरूसँग सम्बन्धित छ, जसले यस प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउँछ। यस ब्लगमा हामी तपाईंलाई घर किन्ने र बेच्ने प्रक्रिया, प्रयोग हुने…

नेपालमा जग्गा किनबेचमा प्रयोग हुने मुख्य कानूनी शब्दहरू र नापने इकाइहरूको परिचय

नेपालमा जग्गा किनबेच गर्दा विभिन्न कानूनी शब्दहरू र नापनका इकाइहरूको बारेमा बुझ्नु भएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यस ब्लगमा त्यस्ता केहि मुख्य शब्दहरूको चर्चा गरिएको छ जुन जग्गाको किनबेचमा प्रयोग हुन्छ।…